• درود

    در این آموزش قصد داریم تا به شما آموزش دهیم که چطور می‌توانید تمامی اعداد سایت خود را با چند خط کد ساده به فارسی تبدیل کنید.

    برای این کار کافی است که که کد زیر را قبل از تگ بسته body بگذارید:

    به همین سادگی می‌توانید تمامی اعداد سایت را به فارسی تبدیل کنید.


    یا هم می‌توانید این کدها را داخل یک فایل .js ذخیره و بعد در انتهای تگ body آن را فراخوانی کنید.


    هم‌چنین می‌توانید با جابجایی اعداد این کد، عکس آن را هم انجام دهید و تمامی اعداد فارسی را به انگلیسی در سایت خود تبدیل کنید.