• قوانین سایت و انجمن ولت ایران

  1. استفاده از نام کاربری مناسب
  2. رعایت احترام متقابل میان تمامی کاربران (اعم از مدیران و کاربران عادی)
  3. عدم ارسال پست های اسپم و بیهوده
  4. عدم تبلیغ دیگر سایت ها
  5. ممنوعیت هرگونه بحث سیاسی، نژادی، قومی، قبیله ای، جنسیتی، فرهنگی و ...
  6. رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی (رعایت احترام به اقوام، مسئولین، مردم و ...)

  قوانین به مرور تکمیل می شود.


  تاریخ آخرین ویرایش: دوشنبه - 30 بهمن 1396