فعالیت‌ها

فعالیت‌های اخیر

  • درود
    در این آموزش قصد داریم تا به شما آموزش دهیم که چطور می‌توانید تمامی اعداد سایت خود را با چند خط کد ساده به فارسی تبدیل کنید.
    برای این کار کافی است که که کد زیر را قبل از تگ بسته body بگذارید:
    (Code, 22 lines)

    به همین سادگی می‌توانید…